Acord de licenţă de utilizator final

Acord de licenţă de utilizator final

Acesta este un acord legal între dumneavoastră, utilizatorul final, şi Wondershare Software Co, Ltd. şi Wondershare sale subsidiare Software (H.K.) Co, Ltd., dezvoltator de program ("Wondershare"), dezvoltator de program ("Wondershare"), în ceea ce priveşte utilizarea produselor Wondershare ("Software"). Prin instalarea software-ului, sunteţi de acord să fie obligată prin termenii acestui acord.

1. ACORDAREA LICENŢEI
Wondershare prin prezenta acordă la tine (un individ) revocabil, personală, neexclusivă şi netransferabilă dreptul de a instala şi a activa software-ul pe două computere separate, exclusiv pentru uz personal si non-comercial, numai dacă ai achiziţionat o licenţă comerciale din Wondershare. Acest software-ul de partajare cu alte persoane, sau care să permită altor persoane să vizualizaţi conţinutul acestui software, este în încălcare a acestei licenţe. Nu face software-ul disponibil pe o reţea, sau în orice mod oferi software-ul pentru mai mulţi utilizatori, excepţia cazului în care aţi cumpărat primul cel puţin o licenta multi-utilizator la Wondershare.

2. DREPTUL DE AUTOR
Software-ul este proprietatea Wondershare si protejate de legea dreptului de autor şi de tratate internaţionale privind drepturile de autor. Nu elimina sau ascunde orice notificari de proprietate, etichete sau marcaje din software-ul.

3. RESTRICŢII PRIVIND UTILIZAREA
Tu nu poate şi nu permite altora să (a) inginer inversă, decompilare, decoda, decripta, dezasambla, sau în orice mod derivă codul sursă de la software-ul; (b) modifica, distribui sau crea lucrări derivate ale softului; (c) copie (altele decât unul de back-up copie), distribui, afisa public, transmite, vinde, închiria, leasing sau exploateze altfel software-ul.

4. COPERTA CD.
Reproducerea şi distribuţia de Wondershare Software (evaluation copie doar) în diferite CD acoperi publicat de reviste asociate sunt permise. Cu toate acestea o copie din revista cu CD este necesar a fi trimis la Wondershare Software.

5. TERMENUL
Această licenţă este eficient până la denunţare. Vă poate fi în orice moment, prin distrugerea software-ul, împreună cu toate copiile. Această licenţă va rezilia, de asemenea, dacă nu reuşesc să respecte orice termen sau condiţie din prezentul acord. La incetarea astfel, sunteţi de acord să distrugă software-ul, împreună cu toate copiile.

6. FARA ALTE GARANTII.
WONDERSHARE SOFTWARE NU GARANTEAZA CA SOFTWARE-UL ESTE FĂRĂ ERORI. WONDERSHARE SOFTWARE NEAGĂ ORICE ALTE GARANŢII CU PRIVIRE LA SOFTWARE-UL, EXPLICITE SAU IMPLICITE, INCLUSIV DAR NU LIMITAT LA GARANTIILE IMPLICITE DE VANDABILITATE, ADECVARE PENTRU UN ANUMIT SCOP ŞI NEÎNCĂLCARE A DREPTURILOR UNEI TERŢE PĂRŢI. UNELE JURISDICŢII NU PERMIT EXCLUDEREA GARANTII SAU LIMITAREA PE CÂT DUREAZĂ O GARANŢIE IMPLICITE POATE DURA, SAU EXCLUDEREA SAU LIMITAREA DE DAUNE ACCIDENTALE SAU TANGENTIALE, ASTFEL ÎNCÂT MAI SUS LIMITĂRILE SAU EXCLUDERILE NU POT APLICA PENTRU TINE. ACEASTĂ GARANŢIE ÎŢI OFERĂ DREPTURI LEGALE SPECIFICE ŞI PUTEŢI AVEA, DE ASEMENEA, ALTE DREPTURI CARE VARIAZĂ DE LA JURISDICŢIE LA JURISDICŢIE.

7. SEPARABILITATE.
În caz de invaliditate de orice prevedere a prezentei licenţe, părţile sunt de acord că astfel de invaliditate nu afectează valabilitatea porţiunile rămase ale acestei licenţe.

8. NICI O RESPONSABILITATE PENTRU DAUNELE INDIRECTE.
ÎN NICI UN CAZ SE WONDERSHARE SOFTWARE SAU FURNIZORII SĂI FI RĂSPUNZĂTORI PENTRU DAUNE INDIRECTE, SPECIALE, INCIDENTALE SAU INDIRECTE DE ORICE FEL CARE DECURG DIN LIVRARE, PERFORMANŢA SAU UTILIZAREA DE SOFTWARE-UL, CHIAR DACĂ WONDERSHARE SOFTWARE A FOST INFORMAT DE POSIBILITATEA UNOR ASTFEL DE DAUNE. ÎN NICI UN EVENIMENT VA WONDERSHARE SOFTWARE RĂSPUNDEREA PENTRU ORICE CERERE, DACĂ ÎN CONTRACT, PREJUDICIU SAU ORICE ALTĂ TEORIE A RĂSPUNDERII, SĂ DEPĂȘEASCĂ TAXA DE LICENŢĂ PLĂTITE DE CĂTRE TINE, DACĂ ESTE CAZUL.

CONFIRMARE PRIN INSTALAREA SOFTWARE-ULUI, CONFIRMAŢI CĂ AŢI CITIT ŞI ÎNŢELES PRIM PLAN MERGE ŞI CĂ SUNTEŢI DE ACORD SĂ RESPECTAŢI TERMENII ŞI CONDIŢIILE SALE. SUNTEŢI DE ACORD, DE ASEMENEA, CĂ ACEST ACORD ESTE DECLARAŢIE COMPLETĂ ŞI EXCLUSIVĂ DE ACORD ÎNTRE PĂRŢI ŞI ÎNLOCUIEŞTE TOATE ACORDURILE PREALABILE SAU PROPUSE, ORALĂ SAU SCRISĂ, ŞI ORICE ALTE COMUNICAŢII ÎNTRE PĂRȚILE LEGATE DE LICENŢĂ DESCRISE AICI.

Augšpusē